Voorjaarsexcursie Kasteel Turnhout zaterdag 9 mei 2020 GECANCELD

Zaterdag 9 mei as. vindt de GVON-voorjaarsexcursie plaats. De bestemming is dit keer Kasteel Turnhout in België.

Kasteel Turnhout, in eigendom van de Hertogen van Brabant, werd vooral gebruikt om jachtpartijen te organiseren voor de adel. Nog steeds dragen de Oranjes ook de titel Heer / Vrouw van Turnhout.

In de 17e eeuw werd het kasteel ook gebruikt door Maurits en Amalia van Solms. Tijdens deze excursie zal met name Amalia van Solms de aandacht vragen. We komen haar in de eerste plaats tegen in het “Huis metten Thoren”, nu het Taxandria museum. Dit huis werd vroeger bewoond door vooraanstaande families en fungeerde vaak als gasten verblijf voor koningen en edellieden. Zo verbleef ook Amalia van Solms hier. In dit museum hangen prachtige, grote portretten van Amalia van Solms en Maria van Nassau.

De Oranjes speelden ook een rol bij de bescherming en instandhouding van het prachtige Begijnhof.

Programma:

09.00 uur: Vertrek met luxe touringcar vanaf Den Haag Centraal Station.

10.00 uur: Vertrek vanaf tweede opstappunt: Station Breda Prinsenbeek

11.00 uur: Aankomst in Turnhout met ontvangst met koffie en koek.

11.45 uur: Rondleiding met gidsen door het Kasteel van Turnhout.

13.15 uur: Lunch

14.30 uur: Rondleiding met gidsen door het Taxandria museum

15.30 uur: Rondleiding met gidsen door het Begijnhof

16.30 uur: Gelegenheid voor een drankje op de markt van Turnhout.

17.00 uur: vertrek uit Turnhout, via Prinsenbeek naar Den Haag.

Aankomst in Den Haag ca. 19.00 uur.

De kosten voor GVON leden bedragen € 59,50 per persoon. Introducés betalen € 69,50 per persoon.

Deze kosten zijn inclusief het gehele programma zoals hierboven beschreven t/m een Belgisch biertje op de Markt van Turnhout.

Aanmelding gaarne middels een email naar info@oranje-nassau.org en door overmaking van het bedrag naar: NL 71 INGB 0000 0239 62 t.n.v. Vereniging Oranje-Nassau o.v.v. excursie 9 mei.

Click to access the login or register cheese