Jaarboek Oranje-Nassau 2018

Simon Groenveld, Het begin van de Tachtigjarige Oorlog, ca. 1559-1572

Oebele Vries, De slagen bij Heiligerlee en Jemmingen vanuit Fries en Groninger perspectief

Louis Ph. Sloos, Van wijnrank-stok tot maarschalksstaf. De bevelhebbersstaf van Willem van Oranje

Wout Troost, De invloed van de tocht naar Chatham op de totstandkoming van het Eeuwig Edict

Julie-Marthe Cohen en Bart Wallet, Willem van Oranje, de joden en de kunstenaar
Een cultuur- en kunsthistorische analyse van een schilderij van Claude Jacquand (1849)

Jim van der Meer Mohr, Appendices op de Catalogus van schilderijen, de Catalogus van de penningcollectie
en de Catalogus van tekeningen, aquarellen en gouaches

€ 25,- inclusief verzending

Click to access the login or register cheese