Jaarboeken

Recente jaarboeken

Onderstaande jaarboeken zijn te bestellen door een e-mail te sturen naar info@oranje-nassau.org onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Jaarboek Oranje-Nassau 2019

Simon Groenveld, Johan van Oldenbarnevelt (1547-1649), ‘…geen’ verrader, Maer ’s vrijdoms stut en Hollants Vader’?

Laura Smeets, De vele levens van het Waterloo-paard Wexy

Hugo Rijpma, ‘Den Koning, die Gudin van den troon gestooten heeft’. De zeeschilder Louis Meijer en zijn Middellandse Zeereis met prins Hendrik de Zeevaarder

Hanna Klarenbeek, Kunstenaressen en koninginnen. Thérèse Schwartze, Georgine Schwartze en Lizzy Ansingh en hun relatie met het hof

Jim van der Meer Mohr, De Oranje-schilderijen, -aquarellen, -pastels en -tekeningen van Willy Sluiter

Jim van der Meer Mohr, Aanwinsten 2018 en ander collectienieuws

€ 25,- inclusief verzending

Jaarboek Oranje-Nassau 2018

Simon Groenveld, Het begin van de Tachtigjarige Oorlog, ca. 1559-1572

Oebele Vries, De slagen bij Heiligerlee en Jemmingen vanuit Fries en Groninger perspectief

Louis Ph. Sloos, Van wijnrank-stok tot maarschalksstaf. De bevelhebbersstaf van Willem van Oranje

Wout Troost, De invloed van de tocht naar Chatham op de totstandkoming van het Eeuwig Edict

Julie-Marthe Cohen en Bart Wallet, Willem van Oranje, de joden en de kunstenaar
Een cultuur- en kunsthistorische analyse van een schilderij van Claude Jacquand (1849)

Jim van der Meer Mohr, Appendices op de Catalogus van schilderijen, de Catalogus van de penningcollectie
en de Catalogus van tekeningen, aquarellen en gouaches

€ 25,- inclusief verzending

Jaarboek Oranje-Nassau 2017

Anton van der Lem, Een galerij van oranjebomen. Een vaderlands symbool van meer dan vier eeuwen

Louis Ph. Sloos, Een testimonium van bijna 500 jaar Nederlandse militaire inzet. Legervlaggen, -vaandels en -standaarden in relatie tot het Huis van Oranje-Nassau

Emerentia van Heuven-van Nes, Verpleegster en lectrice van koningin Wilhelmina. Tonia van Rijn van Alkemade (1882-1970)

George Sanders, Katinka van Rood (1913-2000), ontwerpster van munten, penningen en onderscheidingen. Een oeuvrecatalogus

Jim van der Meer Mohr, Aanwinsten 2016

€ 20,- inclusief verzending

Jaarboek Oranje-Nassau 2016

Simon Groenveld, De formele en sociale positie van de Oranjes in de zeventiende eeuw. Een voldoende uitgangspunt voor aansluiting bij Europese koningshuizen?

Henk Slechte, De vaderlandse historiekunst in de negentiende eeuw

René van den Berg, ‘Een traan, mijn oog ontweld’. Het volkslied van Tollens

Jan de Klerk, Een onbekend van Willem ‘Wiwill’ van Oranje-Nassau (1840-1879)

Nicolette Faber-Wittenberg, Maskerade. De Nationaal-Historisch-Allegorische Optocht van 1913

Jim van der Meer Mohr, De opening van het Oranje-Nassau Museum in 1926

€ 15,- inclusief verzending

Jaarboek Oranje-Nassau 2015 – Liber Amicorum Marieke Spliethof

Deze speciale editie van het jaarboek is opgedragen aan Marieke Spliethoff, die in 2016 door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid nam als conservator van Het Loo. Het boekwerk van bijna 300 pagina’s bevat 24 artikelen geschreven door vrienden, vakgenoten en collega’s van Marieke.
€ 25,- inclusief verzending

Lees meer >

Jaarboek Oranje-Nassau 2014

IJeroen Koch, Fulda als het bestuurlijk oefenterrein van erfprins Willem Frederik

Els Witte, De Belgische orangisten en de volhardingspolitiek van koning Willem I

Jim van der Meer Mohr, Het portret van koning Willem I door Joseph Ducq, 1820

Horst Lademacher, De Nederlandse monarchie in de negentiende eeuw

Rouven Pons, De ‘Indiëvaart’ van graaf Lodewijk Gunther van Nassau-Dillenburg (1596)

George Sanders, Een portrettengalerij in goud. De Friese stedenpenningen 1692-1794

€ 15,- inclusief verzending

Jaarboek Oranje-Nassau 2013

René van den Berg, Oranje in proza en poëzie

Heleen B. van der Weel, ‘Wachse hoch, Oranien!’ Klokkenspel in Nederland voor  stadhouders, keizers en koningen tussen 1747 en 1815

Trudie Rosa de Carvalho-Roos, De nieuwe kleren van de koning. Een eerste zoektocht naar de echte inhuldigingskostuums van Willem I

Emerentia van Heuven-van Nes, Portret van koningin Wlhelmina, door Engelina (‘Engelien‘) Reitsma-Valença, 1948. Ter gelegenheid van de heropening van de Leidse universiteit in 1945

€ 15,- inclusief verzending

Click to access the login or register cheese