Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Mr. M.R.M.M. Scheidius, voorzitter
Mw. W. Ghaoui-Kouwen, secretaris
Mr. M.B.F.D. de Vries, penningmeester
Dr. C.R. van den Berg, lid
Drs. E.J. Goossens, lid
Prof. Dr. em. S. Groenveld, lid
Dr. A. Nobel, hoofdredacteur jaarboek 
Drs. N. Coppes, lid
Mw. Mr. E. van Sterkenburg BA, lid
P. Segers, lid
Drs. J.A.H.M. de Klerk, lid

De leden van het bestuur zijn onbezoldigd en ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoedingen.

 

Beschermheer Z.M. de Koning

 

Ereleden:

Drs. G.J. van der Meer Mohr, voorzitter (2019)

Mevrouw J.A. Patijn-Bijl de Vroe (2018)
prof. dr. C.A. Tamse (2010)
drs. B. Woelderink (2008)
drs. Ch. Dumas (2008)
Mevrouw drs. E. van Heuven-van Nes (2007)
Mevrouw F.H.E. Baaij-Sterkenburg (2006)
Mevrouw drs. M.E. Spliethoff (2003)
G. Heuff (2001)
drs. L.J. van der Klooster (1998) †
Jhr. mr. G. Beelaerts van Blokland (1993) †
mr. F.W. van den Berg (1993) †
mr. F.J.J. Besier (1993) †
Jhr. mr. G.Th. Gevers Deynoot (1993) †
J.K.H. de Roo van Alderwerelt (1975) †
Jhr W. Röell (1958) †