In Memoriam René van den Berg

Dr. Cornelis Reinier van den Berg is vrijdagmorgen 19 november 2021 overleden aan de gevolgen van corona. Hij werd 71 jaar. René was sinds 2014 lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Opgeleid als historicus was René bekend van onder andere zijn kerkhistorische publicaties. Hij promoveerde in 2003 op het leven en werk van de predikant Johannes Barueth (1709-1782). In zijn woonplaats Zwijndrecht was hij van 1998 tot 2014 gemeenteraadslid voor de SGP en tot zijn overlijden voorzitter van de lokale afdeling van die partij aldaar.

De geboren en getogen Zwijndrechter doceerde Nederlands aan het Driestar College, gaf kerkgeschiedenis voor de Cursus Godsdienstonderwijs en taalles aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten. Van den Berg was ook diaken te Zwijndrecht en actief als deputaat kerkelijke dienstverlening. Hij was tevens bestuurslid van de vereniging Protestants Nederland. Verder was de historicus actief in de Historische Vereniging Zwijndrecht en redactielid en scribent van het blad Swindregt Were aldaar.

René was daarnaast nog actief in tal van andere verenigingen en organisaties binnen en buiten zijn gemeenschap. Een gemeenschap die hem daarvoor buitengewoon gewaardeerd heeft, blijkens het grote aantal rouwadvertenties in zijn huiskrant – het Reformatorisch Dagblad – in de dagen volgend op zijn volkomen onverwachte verscheiden. En ook daarbuiten – zoals blijkt uit andere tekenen van medeleven in diverse (sociale) media.

Van den Berg had ook grote belangstelling voor de geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau en het koningschap en is als zodanig lange tijd en tot het laatst actief geweest binnen onze vereniging. Zo is hij was hij als redactielid lange tijd betrokken bij de publicatie van onze jaarboeken. Maar de meeste leden zullen René vooral herinneren als penningmeester. Hij heeft die functie als betrouwbaar baken binnen het bestuur lange tijd vervuld, liefst van 1998 tot 2019, het jaar waarin hij aangaf het zo langzamerhand wat rustiger aan te willen gaan doen.

René is daarna aangebleven als algemeen bestuurslid – tot aan zijn plotselinge overlijden. Diverse bestuursleden hebben in de – zoals achteraf bleek – laatste dagen van zijn leven nog contact met hem gehad en het onverwachte nieuws van zijn verscheiden overviel het hele bestuur met gevoelens van schrik, verdriet en verslagenheid.

Het afscheid van René heeft plaatsgevonden op 27 november 2021, waarbij ook een deputatie van onze vereniging aanwezig is geweest. Tevens is op die dag een rouwadvertentie namens de GVON in het Reformatorisch Dagblad gepubliceerd. René is begraven op de Algemene Begraafplaats te Zwijndrecht.

Zijn minzame gevoel voor humor, vriendelijke bedachtzaamheid en immer bereidwillige hulpvaardigheid zullen zeer, zeer worden gemist.

Machiel de Vries
penningmeester der GVON