In Memoriam prof. dr. C.A. (Coen) Tamse

Onlangs bereikte ons het droeve bericht dat op 26 november jl. ons erelid Coen Tamse is overleden. Coen Tamse heeft van 1984 tot 2008 zitting gehad in het bestuur van de GVON, waarvan de laatste jaren als vicevoorzitter. Tevens heeft hij van 1985 tot 2003 deel uitgemaakt van de redactie van ons Jaarboek, waarvoor hij tevens meerdere bijdragen heeft geleverd. Zijn artikel ‘ Van Vereeniging Oranje-Nassau Museum tot Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau (1923-1998)’ in het Jaarboek1998/99 heb ik meerdere malen geraadpleegd. In 2010 is hij tot erelid benoemd. Coen Tamse was emeritus hoogleraar aan de Rijkuniversiteit van Groningen en begiftigd met het Erekruis van de Huisorde van Oranje.

Toen ik in 2001 op voordracht van mijn studiegenoot Willem Jan Hoogsteder in het bestuur kwam was Coen dus al enige tijd bestuurslid.  Ik kan me goed herinneren dat ik als nieuw jong bestuurslid even moest wennen aan de in mijn ogen grijze heren, die toen in het bestuur zaten. Behalve Michel van Maarseveen, die toen secretaris en veel jonger dan ik was, maakte ik kennis met Coen, Gijs Heuff, Bernard Woelderink, René van den Berg en één vrouw, Marieke Spliethoff. Maar gelukkig sloeg die aanvankelijk wat stijve kennismaking snel om in een vriendschappelijke band, die het bestuur van toen kenmerkte. Coen was in de vergaderingen vaak wat op de achtergrond, maar kon dan ineens zeer geestig en gevat uit de hoek komen. Ook konden wij altijd profiteren van zijn enorme kennis van de Oranjegeschiedenis. Op de annonce van de familie stonden de woorden: Kennis-Wijsheid-Humor. Die drie woorden vatten het goed samen en wij hebben die drie kanten van hem zeker leren kennen. Ongetwijfeld een hoogtepunt in de bestuursperiode van Coen was het symposium De Oranjes in het persoonlijke moment, dat op woensdag 27 april 2005 is georganiseerd ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van Koningin Beatrix. Coen was de geestelijke vader van deze dag en had een fraai palet van sprekers bijeen gebracht, die allen op hun eigen manier herinneringen aan de koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix en ook andere Oranjes met de aanwezigen deelden. Die sprekers waren: de oud-premiers Piet de Jong en Dries van Agt, Nelleke Noordervliet, Agnies Pauw van Wieldrecht, Kees Fens, Hans Galjaard en Jean Pierre Rawie. Met de hem soms ietwat vileine humor eigen leidde Coen de sprekers in en uit. Hij heeft zichtbaar genoten van die dag!

Ook na zijn bestuursperiode bleef Coen nauw betrokken bij de GVON en was hij vaak aanwezig bij ledenvergaderingen en lezingen. Hij ging zich toen nog meer toeleggen op zijn rol als voorzitter van de Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting en in die functie heeft hij tal van monumenten van de Vader des Vaderlands in en buiten Nederland opgericht. Voor het laatst heb ik hem op 9 oktober 2019 ontmoet bij de onthulling door prinses Beatrix van het Prins van Oranje Monument in Dordrecht dat Arie Schippers heeft gemaakt.

Met Coen is een markant erelid heen gegaan. Mede namens alle leden wens ik zijn weduwe Wil en haar kinderen en kleinkinderen sterkte toe om dit grote verlies te verwerken.

Jim van der Meer Mohr,

Erelid GVON,  18 december 2021.