“Koninklijk afscheid”

De jaarlijkse Hoogstederlezing wordt gehouden op dinsdag 19 november 2019 om 20.00 uur door de heren David Hakkenberg en Leon van den Broeke.

Het onderwerp van de avond wordt gevormd door het boek ‘Koninklijk afscheid’ dat in april jl. is verschenen. In het boek zijn alle overdenkingen gebundeld die in 200 jaar koninkrijk door hofpredikers en ‘hofpredikanten’ zijn gehouden rond het overlijden van de in totaal twaalf Nederlandse koningen, koninginnen en prinsen-gemaal. Het boek bevat niet alleen de integrale tekst van de overdenkingen (‘uitvaartpreken’) maar bevat ook veel biografisch materiaal over de vorstelijke personen en de hofpredikers die de uitvaarten hebben geleid. David Hakkenberg en zijn coauteur dr. Leon van den Broeke presenteren fragmenten uit het boek, vertellen anekdotes over de uitvaarten en geven achtergrondinformatie over het bronnenonderzoek. De presentatie zal worden ondersteund met een groot aantal illustraties.

Het fraaie kijk- en leesboek “Koninklijk afscheid” is na de lezing verkrijgbaar.

Programma dinsdag 19 november 2019:

19.30 uur inloop
20.00 uur lezing; na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een drankje.

Locatie: kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder, Lange Vijverberg 15, Den Haag.

De kosten voor deze lezing bedragen € 10,00 per persoon. Aanmelding gaarne middels een email naar info@oranje-nassau.org en door overmaking van het bedrag naar: NL71 INGB 0000 0239 62 t.n.v. Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau o.v.v. Hoogsteder lezing 2019.

Click to access the login or register cheese