Je maintiendrai Nassau

Doelstelling

De Stichting ‘Je Maintiendrai Nassau’ is opgericht in 1959 met als doel de instandhouding van monumenten die herinneren aan de geslachten Nassau en Oranje-Nassau. De Stichting verwezenlijkt haar doelstelling door het wekken van belangstelling, het stimuleren van onderzoek en het verzamelen van gegevens. Het verbreiden van kennis over de monumenten heeft geleid tot het uitgeven van diverse publicaties.

De Stichting werkt ook in praktische zin aan instandhouding en bevordert waar mogelijk een passende en waardige bestemming. Zo verstrekt zij bescheiden bijdragen voor het herstel en onderhoud van monumenten.

 

Beleidsplan

De doelstellingen van de Stichting worden ook in de volgende beleidsperiode gerealiseerd door een combinatie van het organiseren van excursies en lezingen, het verzorgen van publicaties en het in financiële zin ondersteunen van door anderen ontplooide activiteiten en initiatieven die in het verlengde van de doelstellingen van de Stichting Je Maintiendrai Nassau liggen. Er is wat die laatste categorie betreft specifiek aandacht voor initiatieven in het buitenland, met name in Diez, Dessau en Fulda.

 

Activiteitenverslag

Elk jaar organiseert de Stichting voor haar leden een excursie naar een relevant monument. Ook wordt geld ingezameld voor de instandhouding van monumenten en wordt bijgedragen aan herstel en onderhoud.

Enkele concrete activiteiten zijn de bijdrage aan de renovatie van het standbeeld van koning Willem II in Tilburg, het aanbrengen van een gedenkplaat in de gerenoveerde tuinmuur van de Princessetuin van Paleis Noordeinde in Den Haag, het verbeteren van het opschrift van het ruiterstandbeeld van prins Willem I bij Paleis Noordeinde in Den Haag, het adviseren bij de restauratie van de Nassause grafmonumenten in de Nieuwe Kerk van Breda, het adviseren over beheer en onderhoud van de Nassause graven in de Grote Kerk van Leeuwarden en het adviseren bij de restauratie van de tombes van Henriëtte-Amalia van Nassau -Dietz en haar dochters in de Stiftskerk van Diez, alsmede het plaatsen van een gedenkplaat aldaar.

De Stichting verzorgt ook publicaties, zoals het in 2004 verschenen standaardwerk Monumenten voor Nassau en Oranje en een boek over aan de geslachten Nassau en Oranje-Nassau gewijde gebrandschilderde glazen, waarvan de verschijningsdatum is voorzien voor 2014.

monumenten voor nassau en oranje

 

Monumenten voor Nassau en Oranje. Een prachtig, volledig in kleur, uitgevoerd overzicht van 135 monumenten ter ere van en herinnering aan leden van het Huis Van (Oranje-) Nassau. Met het huwelijk van Engelbrecht I, graaf van Nassau, en Johanna van Polanen op 1 augustus 1403 begint de 600-jarige band tussen de graven van Nassau, later prinsen van Oranje-Nassau, en de Nederlanden. Om deze eeuwenlange verbintenis te benadrukken heeft de Stichting ‘Je Maintiendrai Nassau’ het initiatief genomen om 135 monumenten van het Huis Oranje-Nassau in de openbare ruimte in binnen- en buitenland door 14 deskundigen te laten beschrijven; hetgeen resulteerde in dit standaardwerk op het gebied van Oranje-Nassau-sculptuur. 20×27 cm, 310 pp, ISBN 90-5613-074-9, verkoopprijs 40 euro.

gebrandschilderd glas

 

Nassau en Oranje in gebrandschilderd glas 1503-2005. In de loop van de eeuwen zijn talloze gebrandschilderde glas-in-loodramen gemaakt met voorstellingen die verwijzen naar het Huis Oranje-Nassau. Ze zijn door heel Nederland te vinden, enkele zelfs in het buitenland. Vroeger traden de prinsen van Oranje vaak op als schenkers. In de negentiende eeuw veranderde dat en waren het vooral privé-initiatieven. Aanleidingen waren belangrijke gebeurtenissen als inhuldigingen, regeringsjubilea, eeuwfeesten, huwelijken en geboortes. In dit boek zijn zo’n 130 van deze gebrandschilderde glas- in-loodramen opgenomen. De beschrijvingen en afbeeldingen tonen de geschiedenis en betekenis van de ramen. De inleidingen, geschreven door E. van Heuven-van Nes, S. Groenveld en D.B.M. Hermans, behandelen de historische achtergronden van het Huis Oranje-Nassau, de glasschenkingen en de techniek van het maken van glas in lood. Dit prachtig geïllustreerde boek, het eerste over dit thema, belicht op bijzondere wijze de relatie tussen het Huis Oranje-Nassau en de Nederlanden. 314 pp. ISBN 9789087045357, verkoopprijs 39 euro.

 

Financiele situatie

Financieel verslag 2022

Financieel verslag 2021

Financieel verslag 2020

Financieel verslag 2019

Financieel verslag 2018

Financieel verslag 2017

 

Bestuur

Dr. J.R. ter Molen, voorzitter

Oud-directeur Nationaal Museum Paleis Het Loo

Drs. K.M. Veenland-Heineman, secretaris

Architectuurhistorica

D.J. Brugma MBA, penningmeester

Oud-rayondirecteur ABN-Amro

Prof. dr. S. Groenveld, lid

Historicus, emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Mevr. ir. J. Hennig, lid

Architect en adviseur bij het Rijksvastgoedbedrijf

Drs. B. Woelderink, erevoorzitter

Oud-directeur Koninklijk Huisarchief

Drs. E. van Heuven-van Nes, erebestuurslid

Dr. R.C. Hage, lid

Hoofdarchivaris Koninklijke Verzamelingen

Mr M.B.F.D. de Vries, lid

Jurist, bestuurslid namens de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur zijn onbezoldigd en ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoedingen. De bijdragen van de donateurs worden direct aangewend voor het bestrijden van de onkosten van de mailingen, de excursies en dienen als financiële basis voor de ondersteunde projecten.

 

Het RSIN of fiscaal nummer

815688222

 

Contactgegevens

Secretariaat Stichting ‘Je Maintiendrai Nassau’

Drs. K.M. Veenland-Heineman

Prof. Sproncklaan 7

3705 AA Zeist

Click to access the login or register cheese