Hoogsteder lezing

Geachte Heer, Mevrouw,

Graag nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse Hoogsteder-lezing, die gehouden zal worden op donderdag 15 november a.s. om 20.00 uur.

De lezing zal dit jaar gehouden worden door ons oud-bestuurslid dr. George Sanders; de titel van zijn lezing luidt: Willem V en de slag bij Doggersbank, 1781.

In december 1780 breekt er oorlog uit tussen Engeland en de Republiek. De strijd verloopt rampzalig. Haast zonder slag of stoot maken de Engelsen zich meester van grote gebieden van de VOC en de WIC en veroveren zij honderden Nederlandse koopvaardij- en vissersschepen. Velen geven stadhouder Willem V de schuld. Hij is admiraal-generaal van de Republiek.

Op zondag 5 augustus 1781 vindt bij Doggersbank een slag plaats tussen een Nederlandse en een Engelse vloot. Aan Nederlandse zijde vallen honderden doden en gewonden. Doggersbank levert de Republiek nieuwe iconen: dappere helden en slachtoffers die hun bloed voor het vaderland hebben vergoten. Doggersbank biedt de stadhouder de mogelijkheid om zich nadrukkelijk als opperbevelhebber te manifesteren; en het stadhouderlijke kamp de gelegenheid om de overwinning te claimen en publicitair uit te dragen.

Het programma is als volgt:

19.30 uur inloop
20.00 uur lezing; na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een drankje.

Locatie: kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder, Lange Vijverberg 15, Den Haag.
De kosten voor deze lezing bedragen € 10,= per persoon.

Graag vernemen wij voor 8 november van u of en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn. U kunt zich opgeven door overmaking van dit bedrag naar onze bankrekening
NL71 INGB 0000 0239 62 t.n.v. Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau onder vermelding van Hoogsteder-lezing 2018.

Na afloop van de lezing zullen er een aantal dubbele prenten en penningen uit de GVON collectie geveild gaan worden ten behoeve van het BIK aankoopfonds.

In de hoop velen van u op 15 november te kunnen begroeten, teken ik,
mede namens het bestuur,

Ineke Ghaoui,
Secretaris

Click to access the login or register cheese