GVON Voorjaarslezing 2024

Abraham Kuyper en Oranje-Lezing 28-06-2024

19:00 uur – Den Haag, Paleiskerk

‘De relatie tussen Abraham Kuyper en het huis van Oranje’ door Dr. Johan Snel

De Geschiedkundige Vereniging Oranje Nassau organiseert op 28 juni a.s. haar Voorjaarslezing. Dr. Johan Snel zal spreken over de relatie tussen Abraham Kuyper en het huis van Oranje.

Dr. Johan Snel heeft de afgelopen jaren twee goed ontvangen ‘alternatieve’ bibliografieën gepubliceerd over Kuyper. Tijdens de lezing zal specifiek worden ingegaan op de relatie die Kuyper had met het huis van Oranje. Zowel wat betreft inspiratie als daadwerkelijke contacten. Onderwerpen die aan de orde komen:

 

  • Kuyper, Willem III, Emma & Wilhelmina – zijn tijdgenoten.
  • Kuyper en de Zwijger: man van de kleine luyden, gewetensvrijheid – de betekenis van Willem van  Oranje voor Kuyper
  • Stadhouder-koning Willem III en de Glorious Revolution.
  • Koning Willem I en het Koninkrijk der Nederlanden. Ofwel: het koninkrijk dat hervormd moest worden.

Het nieuwe boek van Dr. Johan Snel draagt de titel: Abraham Kuyper, een leven in de journalistiek. Een alternatieve biografie (Amsterdam: Boom 2023). Het boek is gebonden en rijk geïllustreerd, winkelprijs € 34,90. Speciaal voor de deelnemers aan deze lezing wordt u een gesigneerd exemplaar aangeboden voor de prijs van € 25,–.

Johan Snel, hoofddocent & onderzoeker Journalistiek op de CHE, promoveerde donderdag 2 november 2023 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op de journalistiek van Abraham Kuyper.

Abraham Kuyper (1837-1920) was ruim een eeuw geleden een dominante figuur in politiek en samenleving, en praktisch de enige Nederlander die ook internationaal opereerde. Hij was onder meer oprichter en kamerlid van de ARP (Anti-Revolutionaire Partij), stichter van de Vrije Universiteit Amsterdam en van de Gereformeerde Kerken, en een internationaal gerespecteerde wetenschapper. Uiteindelijk werd hij zelfs minister-president (1901-1905). Zeven van zijn publieke rollen staan centraal in Snels eerdere ‘alternatieve biografie’ De zeven levens van Abraham Kuyper (Amsterdam: Prometheus 2020) die dit najaar ook in een Amerikaanse vertaling zal verschijnen.

Meer dan een  halve eeuw, langer dan enige andere functie, bekleedde Kuyper de functie van journalist. Sinds zijn dood is ‘de journalist’ Kuyper echter langzaam verdwenen achter zijn andere publieke functies, vooral die van politicus en theoloog. Kuyper speelde een hoofdrol in de jaren dat de journalistiek zich ontwikkelde tot een zelfstandige professie, ook internationaal. Als enige voor de Tweede Wereldoorlog doordacht hij bovendien theoretisch de nieuwe professie: een unicum wereldwijd.

 

Praktische informatie:

Datum:                       vrijdag 28 juni 2024

Locatie:                       Paleiskerk, Paleisstraat 8 Den Haag

Aanvang lezing:          19.00 uur

Kerk open:                  18.30 uur

Kosten:                       Voor leden van de GVON € 10,- per persoon

Voor introducés € 15,- per persoon.

 

Aanmelding gaarne middels een e-mail naar:

info@oranje-nassau.org en door overmaking van het bedrag naar: NL 71 INGB 0000 0239 62 t.n.v. Vereniging Oranje-Nassau o.v.v. voorjaarslezing 28 juni.

Of per post naar het volgende adres: Historizon Reizen, Postbus 3, 3900 AA Veenendaal.

Geeft u bij uw aanmelding ook svp aan of u eventueel belangstelling heeft voor het nieuwe boek van Dr. Johan Snel. (Is dan nog geen aankoopverplichting). Ter plaatse kunt u dan wel of niet het gesigneerde boek aanschaffen.

Met hartelijke groet,

Namens het bestuur van de GVON,

Mw. Ineke Ghaoui,

Secretaris

Click to access the login or register cheese