GVON  Voorjaarslezing 2022

Prins Hendrik-Lezing 22-04-2022
15:00 uur – Den Haag, Koninklijke Stallen

‘De relatie tussen het groothertogdom Luxemburg en prins Hendrik van Oranje-Nassau’ 

De Geschiedkundige Vereniging Oranje Nassau organiseert op 22 april a.s. haar Voorjaarslezing. Samen met Rogier Moulen Janssen maken we ditmaal een uitstapje naar Luxemburg. Het huidige, onafhankelijke groothertogdom waar prins Hendrik van Oranje-Nassau in de negentiende eeuw als vertegenwoordiger van zijn broer koning-groothertog Willem III van Luxemburg zeer belangrijk voor is geweest. 

Bij gelegenheid van de tweehonderdste geboortedag van Hendrik is in 2020 de publicatie van de heer Moulen Janssen ‘Le Prince Henri Lieutenant-Représant de Roi-Grand-Duc’ uitgekomen. Vanaf 1850 tot aan zijn dood in 1879 was Hendrik als Stadhouder de vertegenwoordiger van de Oranje-Nassaus in Luxemburg. Daarbij moest hij laveren tussen de politieke belangen van niet alleen Luxemburg en Nederland maar ook grote landen als Pruisen en Frankrijk. Hij verdedigde de belangen van ‘zijn’ Luxemburg met verve. Het is daarom vooral aan hem te danken, dat in 1867 het jaar van de “Luxemburgse kwestie” tijdens de Conferentie van Londen Luxemburg onafhankelijk is gebleven en nog steeds is. 

Onlangs is de Nederlandse uitgave verschenen die in een aantal landelijke dagbladen positieve recensies kreeg: ‘Hendrik Prins van Oranje-Nassau Stadhouder in Luxemburg’.  Deze uitgave is nog te bestellen bij de auteur via moulenjanssen@kpnmail.nl € 19,95 (excl. € 3,64 verzendkosten), maar ook tijdens de lezing is een gesigneerd exemplaar te bekomen.

De interesse van Rogier Moulen Janssen in de geschiedenis van Luxemburg en de historische verbindingen met Nederland is ontstaan in zijn jeugdjaren in Limburg. Hij was toen vele malen in het groothertogdom. Ook is hij zeer betrokken bij de geschiedenis en het erfgoed van Breda, niet alleen als voormalig medewerker bij het Stadsarchief maar ook bij verschillende non-profit organisaties. Meer dan 30 jaar is hij actief geweest in het dagelijks bestuur van de geschiedkundige Kring van de Baronie van Breda en nu onder meer bij Probus IV Breda. 

Praktische informatie:

Datum: vrijdag 22 april 2022

Aanvang lezing: 15.00 uur

Kosten: € 7,50 per persoon

Locatie: Koninklijk Staldepartement, Hogewal 17, Den Haag

Er is plaats voor maximaal 35 deelnemers. Na afloop van de lezing is er de mogelijkheid om een rondleiding te krijgen door het complex. Deelname zal op volgorde van inschrijving zijn.

Aanmelding gaarne middels een email naar info@oranje-nassau.org en door overmaking van het bedrag naar: NL 71 INGB 0000 0239 62 t.n.v. Vereniging Oranje-Nassau o.v.v. voorjaarslezing 22 april.

Of per post naar het volgende adres: Historizon Reizen, Postbus 3, 3900 AA Veenendaal.

Het Koninklijk Staldepartement is een rijksinstelling. Legitimatie is daarom verplicht. Graag bij aanmelding uw volledige namen te vermelden zoals die op uw legitimatiebewijs staan.

Op de dag zelf dient u dan een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben.

Met hartelijke groet,

Het bestuur van de GVON.

Click to access the login or register cheese