GVON ALV Bronbeek, vol met verrassingen!

Op zaterdag 23 september jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in Bronbreek.

De ALV-agenda, waarvan voor de leden later het officiële verslag zal worden gepubliceerd, bevatte een aantal verassende momenten.

Naast de (her)-benoemingen en het aftreden van een aantal bestuursleden, werden aftredend bestuurslid  Prof.dr. Simon Groenveld en Michel van Maarseveen, oud conservator van het Paleis het Loo benoemd tot ereleden van onze vereniging. Oud hoofdconservator van het Paleis het Loo en thans Sr. inspecteur Erfgoed bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Prof. dr. Johan de Haan ontving een boek als dank voor zijn inzet dagvoorzitter voor het Lustrumprogramma van 26 mei jl.

Erelid GVON 2023 Prof. dr. Simon Groenveld

GVON-lid Johan van Eck verraste het bestuur en de leden met een warme toespraak, waarin hij het bestuur en de actieve verenigingsleden in het kader van zijn 40 jarig lidmaatschap dankte voor de gedane inspanningen. Daarbij bood hij ook een prachtig ingelijst doek aan.

Schenking J. van Eck

Verder werden de leden verrast door, een heerlijk Indisch buffet, dat door de medewerkers van Bronbeek was voorbereid, een bevlogen presentatie door de beheerder, de heer J. van de Akker over het ontstaan en gebruik van Bronbeek en de relatie met het Koninklijk Huis. Zo vertelde hij over de een ophanden zijnde tentoonstelling, waarin de vroegere relatie van het koloniaal-militair verleden van het Koninkrijk der Nederlanden en de huidige thematieken rond de invulling en vormgeving van deze relatie tot Bronbeek in al veel facetten wordt belicht. Het programma werd afgerond met een rondleiding langs de gebouwen en herdenkingsmonumenten in het prachtig aangelegde en onderhouden park.

 

Overzichtsfoto leden GVON Bronbeek 2023

 

Click to access the login or register cheese