Excursie Je Maintiendrai Nassau Delft

Geachte mevrouw, mijnheer,

Graag nodigt het bestuur u uit voor een door de Stichting Je Maintiendrai Nassau georganiseerde voorjaarsbijeenkomst die gehouden zal worden op vrijdagmiddag 9 februari 2018. Met medewerking van Museum Prinsenhof en de Nieuwe Kerk in Delft wordt u een interessant programma aangeboden.

Onder leiding van de heer drs. Maurice Werij, conservator Stads- en Oranjegeschiedenis van Museum Prinsenhof en tevens bestuurslid van de Stichting Je Maintiendrai Nassau, wordt de tentoonstelling ‘DNA van Nederland’ bezocht.

In deze tentoonstelling staat het vaderlandse reliek centraal. Vaderlandse relieken zijn objecten die bewaard of gekoesterd worden vanwege de connectie met een belangrijk persoon uit de geschiedenis van Nederland. DNA van Nederland vertelt niet alleen het verhaal van de personages en de objecten zelf maar juist ook waarom men ze bewaarde. Museum Prinsenhof laat zien hoe deze objecten specifiek verbonden zijn met de geschiedenis en identiteit van Nederland en waarom zij een stukje DNA van Nederland vormen. Op de tentoonstelling zijn meerdere ‘koninklijke’ objecten te zien; van een 16de-eeuws tafelmes van Willem van Oranje tot een veelbesproken jasje, dat is uitgeleend door koningin Máxima.

Onder leiding van de heer Ir. G.W. van Hoogevest (donateur Stichting Je Maintiendrai Nassau) wordt de Nieuwe Kerk bezocht.

Architectenbureau Van Hoogevest heeft de restauratie en herinrichting van de kerk uitgevoerd met als nieuwe elementen het entreeportaal met ontvangstbalie en een winkel in de zijbeuk. Beeldbepalende veranderingen zijn het weghalen van de kroonluchters in het middenschip en de nieuwe routing naar binnen toe, vanuit het entreeportaal onder de toren. Nu ervaart men bij binnenkomst meteen de lange zichtas over de gehele middenas van de kerk richting de koorruimte, waar het imposante monument voor Willem van Oranje staat opgesteld.

Na afloop worden we ontvangen in de voormalige Waalse kerk, de Hofkapel, in Museum Prinsenhof voor een drankje.

Afhankelijk van het aantal deelnemers splitsen we het gezelschap in twee groepen van maximaal 25 personen.

PROGRAMMA

13.00 uur                    
Verzamelen in de Hofkapel in Museum Prinsenhof Delft (adres: Oude Delft 169, 2611 HB Delft)

13.10 uur                               
Groep 2 vertrekt naar de Nieuwe Kerk (adres: Markt 80, 2611 GW Delft). 
De wandeling door de oude binnenstad duurt ca. 10 minuten.

13.30 uur                   
Groep 1: Inleiding en rondleiding tentoonstelling DNA van Nederland o.l.v. de heer M. Werij
Groep 2: Inleiding en rondleiding restauratie Nieuwe Kerk o.l.v. de heer G. van Hoogevest

14.30 - 15.00 uur       
Wissel.

15.00 uur                    
Groep 2: Inleiding en rondleiding tentoonstelling DNA van Nederland o.l.v. de heer M. Werij
Groep 1: Inleiding en rondleiding restauratie Nieuwe Kerk o.l.v. de heer G. van Hoogevest                           

16.00 uur                    
Afsluiting in de Hofkapel in Museum Prinsenhof

Aanmelding graag vóór 1 februari per e-mail naar info@oranje-nassau.org. De kosten bedragen € 15,- (incl. drankje in de Hofkapel en entree in de Nieuwe Kerk). Gelieve dit bedrag voor 1 februari a.s. over te maken op bankrekening NL 71 INGB 0000 0239 62 t.n.v. Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau o.v.v. voorjaarsbijeenkomst Delft 2018. Uw aanmelding is definitief nadat uw betaling ontvangen is.

Houders van de Museumkaart, de Rembrandtpas en ICOM-pas wordt uitdrukkelijk verzocht de kaart bij de kassa van het museum te tonen.

Wij hopen u op 9 februari in Delft te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Ineke Ghaoui, secretaris

(06 81 52 07 05)

 

Click to access the login or register cheese