Daar u het eenigste overgebleven familielid van mijn huis zijt..!

Bearn Bilker over Marie Vorstin van Wied, Prinses der Nederlanden (1841-1910)

De Nassaulezing van Stichting Nassau en Friesland op woensdag 13 november 2019, gaat dit keer over Marie, Vorstin van Wied, Prinses der Nederlanden. Zij leefde van 1841 tot 1910. Ze was de kleindochter van Koning Willem I, dochter van Prins Frederik der Nederlanden en Prinses Louise van Pruisen. Daardoor was zij familie van veel bekende vorsten, zo was zij bijvoorbeeld de nicht van Tsaar Alexander II van Rusland, en Keizer Wilhelm I van Duitsland was haar oom. Ze stond op de kandidatenlijst van mogelijke huwelijkspartners van de Prins van Wales, de latere Edward VII. Ze werd zelfs genoemd als mogelijke Koningin der Nederlanden, maar dan als toekomstige bruid van kroonprins Willem (1840-1879).

Toch stond haar leven in de schaduw van al die bekende familieleden. Ze was bescheiden en huwde met een eenvoudige Duitse vorst, Wilhelm zu Wied. Er was best veel kritiek op dit huwelijk, het was ver beneden haar stand. Hoe heeft Prinses Marie geleefd, wat waren haar verdiensten? Heeft ze in Nederland een rol van betekenis gespeeld? Eén ding is zeker, iedereen die haar ontmoette was altijd onder de indruk van haar waardigheid. Aan het eind van haar leven was zij naast de jonge Koningin Wilhelmina de enige echt overgebleven Oranjeprinses. Marie leefde voor haar familie, voor haar gezin, voor haar drie zoons en twee dochters. De familie Wied was en is nog steeds een opmerkelijke vorstelijke familie met bijzonder creatieve familieleden, zoals Carmen Sylva, Marie’s schoonzuster.

Bearn Bilker, kenner van Duitse vorstenhuizen en voorzitter van Stichting Nassau en Friesland, staat stil bij het leven van Marie en bij de familie zu Wied.

U bent welkom op woensdag 13 november 2019, 20 uur in Historisch Centrum Leeuwarden.

Click to access the login or register cheese