Contributie

Uit de administratie is gebleken dat nog niet iedereen de contributie over 2019 heeft betaald (50 euro). Aan de leden het vriendelijke verzoek om de contributie over 2019 en/of 2020 te betalen. U kunt het geld overmaken op ons rekeningnummer: NL71 INGB 0000 0239 62 (BIC: INGBNL2A) ten name van Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau.

Indien u dit wenst kunt u ook gebruik maken van onze jaarlijkse automatische incasso. Het hiervoor benodigde formulier is als bijlage in de brief van 30 december 2019 aan u verzonden. Als u reeds toestemming heeft gegeven voor automatische incasso dan hoeft u dit niet nogmaals te doen. Alvast hartelijk dank voor u medewerking, namens het bestuur, mr. Machiel de Vries, penningmeester.

 

Click to access the login or register cheese