Collectie

De collectie van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau (GVON) omvat meer dan 7000 objecten. Daaronder zijn schilderijen, aquarellen en tekeningen, prenten, penningen, manuscripten, gelegenheidsceramiek, curiosa, zilver, textiel etcetera. Verder beschikt de vereniging over een omvangrijke bibliotheek. Uiteraard heeft alles betrekking op de rijke geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau.

J.J. de Langhe (1800-1865), Portret van Koning Willem I. Legaat van Mr. S.H. Sieperda, 2008.

J.J. de Langhe (1800-1865), Portret van Koning Willem I. Legaat van Mr. S.H. Sieperda, 2008.

Deze collectie, die in langdurig bruikleen is op Paleis Het Loo, wordt nog steeds uitgebreid. Dit geschiedt in nauw overleg met de directie van Paleis Het Loo. Sinds de oprichting in 1923 heeft de GVON bovendien diverse malen kunstvoorwerpen als schenking of legaat mogen ontvangen. Ook koopt de vereniging incidenteel, wanneer het budget het toelaat, kunstvoorwerpen aan.

Het merendeel van de schilderijen is te zien in de historische vertrekken van Paleis Het Loo. Een belangrijk deel van de prentverzameling is tentoongesteld in de historische afdeling in de Oostvleugel Het niet-geëxposeerde deel van de prentverzameling, alsmede delen van de overige verzamelingen en de bibliotheek, zijn voor studiedoeleinden op aanvraag te raadplegen.

Ontsluiting van de collectie is al jaren één van de doelstellingen van het bestuur. Zo verscheen in 1999 als Jaarboek 1998/1999 een catalogus van de schilderijen en in 2006 als Jaarboek 2004-2005 de catalogus van de penningen. In het Jaarboek 2008 is in artikelvorm een appendix verschenen op de schilderijen catalogus. De komende jaren zal een groot deel van de collectie via deze site te zien zijn.

Bezoektijden:
Paleis Het Loo is gedurende het gehele jaar, met uitzondering van Nieuwjaarsdag, geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 – 17.00 uur, ingang Amersfoortseweg.
Voor meer informatie zie de website van Paleis Het Loo.

Naar de collectie >
Bloc Holtzey

Een zilveren penning van Willem van Oranje door Coenraad Bloc en een gouden penning van Willem V door Johann Georg Holtzhey

 

Click to access the login or register cheese