Boekpresentatie en lezing

Op donderdagavond 11 april vindt in het auditorium van de Erdee Media Groep, Laan van Westenenk 12 in Apeldoorn de officiële boekpresentatie plaats van een boek van een van onze leden, de heer David Hakkenberg. Naast korte presentaties van de uitgever, Leon van den Broeke (VU Amsterdam en TU Kampen) en hemzelf, zal dr. Paul Rem die avond een lezing houden onder de titel: ‘Een koninklijke uitvaart in Apeldoorn’. In dit boek zijn de teksten van alle overdenkingen gebundeld die in 200 jaar koninkrijk zijn uitgesproken bij de bijzettingen van de koningen, koninginnen en prinsengemaal van het Huis Oranje-Nassau. Het boek is rijk geïllustreerd en bevat naast de overdenkingen tevens biografische schetsen van de vorsten en vorstinnen alsmede van de voorgangers in de uitvaartdiensten. Verder zijn veel wetenswaardigheden rond de uitvaarten opgenomen. Leon van den Broeke belicht in een apart hoofdstuk de achtergronden van lijkredes
door de eeuwen heen.

De leden van de GVON worden van harte uitgenodigd om bij de presentatie aanwezig te zijn. De boekpresentatie begint met inloop en ontvangst om 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en zal tot circa 21.00 uur duren. Aansluitend aan de presentaties en de lezing zal de officiële overhandiging van het eerste exemplaar van het boek plaatsvinden. Daarna is er gelegenheid na te praten en bestaat de mogelijkheid het boek aan te schaffen en te laten signeren. In verband met de planning van de catering en zaalfaciliteiten is het nodig om u aan te melden een emailbericht aan david@naurodium.com. Introducés zijn van harte welkom.

Click to access the login or register cheese