Afscheid voorzitter Jim van der Meer Mohr

Waarde leden van de GVON,

Afgelopen zaterdag 15 juni heb ik afscheid genomen als voorzitter van de GVON. Enerzijds deed ik dat met pijn in het hart, want de GVON is mij zeer dierbaar, maar anderzijds vond ik dat het na achttien jaar in het bestuur te hebben gezeten, waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter, tijd was om plaats te maken voor een nieuwe voorzitter. Voor diegenen die niet bij de ALV waren richt ik mij nu nog eenmaal wel met een verzoek.

Zoals u weet wordt Paleis Het Loo momenteel gerestaureerd en daarna geheel opnieuw ingericht. Behalve dat het gebouw wordt gerenoveerd en uitgebreid, wordt ook de collectie goed doorgenomen en worden die stukken die straks een mooie plaats in de vaste opstelling zullen krijgen zo nodig gerestaureerd. Dat geldt ook voor stukken uit onze collectie. Daar is veel geld voor nodig, geld dat niet geheel uit de begroting van het museum vrijgemaakt kan worden.
Een belangrijk en beeldbepalend schilderij uit onze collectie, dat nodig toe is aan een goede ‘opfrisbeurt’ is de Ruiterstoet (ook wel cavalcade genoemd) van Nassause vorsten door Gerrit Claeszn. Bleker. Bijgaand treft u een foto van dit schilderij. Dr. Hanna Klarenbeek, conservator schilderijen van Paleis Het Loo, heeft in bijgaande factsheet aangegeven wat het belang is van dit schilderij en waarom het gerestaureerd moet worden. De kosten van deze restauratie zullen ca € 15.000,= bedragen.

Hoe mooi zou het zijn als wij als GVON met de leden en de bedrijfsleden en ook vanuit ons eigen ‘vermogen’ deze restauratie van één van onze topstukken mogelijk zouden kunnen maken?

Het zou het mooiste afscheidscadeau zijn, dat ik mij voor de GVON kan wensen!

Zeer van harte hoop ik dat u wilt bijdragen aan dit project, zodat wij straks als het museum in 2021 weer zijn deuren opent kunnen genieten van een sprankelende Cavalcade!

U kunt uw bijdrage overmaken naar het GVON rekeningnummer IBAN: NL71INGB0000023962 onder vermelding van ‘Bijdrage restauratie Ruiterstoet van Nassause vorsten’

Met vriendelijke groeten,

Jim van der Meer Mohr

Oud- Voorzitter Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau

Click to access the login or register cheese