100-jarig jubileum Geschiedkundige Vereniging Oranje Nassau; een groot succes!

Na een maandenlange, intensieve voorbereiding was het vandaag dan eindelijk zover; het feestelijk 100-jarig jubileum van onze vereniging in het Paleis Het Loo. Dit in de bijzondere aanwezigheid van onze beschermheer, Zijne Majesteit de Koning!

 

Koning Willem Alexander Lustrum GVON 2023

Koning Willem Alexander Lustrum GVON 2023 Auteursrecht

Voor het symposium was een speciaal feestelijke programma samengesteld, met verschillende lezingen en een paneldiscussie, waarin een kritische discussie en een beschouwing plaatsvonden over de maatschappelijke positie en functie van het koningschap als staatshoofdvorm in het verleden, heden en vooral voor in de toekomst. Deze discussie en het verdere programma werden voortreffelijk voorgezeten door Johan de Haan, Senior Conservator Museum Paleis Het Loo.

De aan de paneldiscussie voorafgaande lezingen van prof. dr. Judith Pollmann, dr. Jeroen van Zanten en dr. Anne Petterson sloten op het thema aan door vanuit het perspectief van verschillende perioden toelichting te geven over de wijze waarop het koningshuis en visa versa in interactie met haar bevolking (in Nederland en de Landen en Gebieden Overzee) invulling heeft gegeven aan hun onderlinge, steeds veranderende relatie. In de ontwikkeling naar een constitutionele monarchie in de 19e eeuw en de perioden daarna, is de toegevoegde waarde en de functie van de vorst als staatshoofd immers steeds meer gebaseerd geraakt op de mate waarop deze invulling geeft aan zijn/haar verbindende en symbolische waarde. Ieder staatshoofd heeft in zijn/haar regering te maken met de uitdaging om op een passende manier invulling te geven aan de functie binnen de specifieke ontwikkelingen in deze periode. Populariteit vormt hierbij een vorm van graadmeter voor de relevantie en waarde. Daarbij is het de kunst om een goede balans te vinden in de wijze waarop moet worden omgegaan met populariteitstendensen en de inzet van communicatie en public relations. Dit geldt ook voor de balans tussen de zichtbaarheid van de eigen persoonlijkheid in relatie tot de zichtbaarheid in de formele functie. Al met al is dit beslist geen sinecure, als dit continue wordt gewogen door de miljoenen mensen die het staatshoofd moet representeren. Onze panelleden kwamen er in ieder geval niet helemaal uit.

Echter, als het enthousiasme van de GVON-leden voor de aanwezigheid koning Willem Alexander tijdens dit symposium en van het groot aantal reguliere museumbezoekers hiervoor ook als graadmeters worden gezien, dan is de toegevoegde waarde van ons huidige staatshoofd beslist nog voor langere tijd geborgd:-)

 

Enthousiasme voor Willem Alexander!

Enthousiasme voor Willem Alexander!

Tijdens het symposium kreeg koning Willem Alexander overigens een bijzondere, ten dele in 3D  geprinte vaas uitgereikt, die speciaal voor de gelegenheid voor hem was ontworpen. De koning ontving ook een bijzondere uitgave van het  jaarboek van de vereniging, ‘100 jaar Geschiedkundige vereniging Oranje Nassau, 1923-2023′ genaamd.

 

Koning Willem Alexander Lustrum GVON 2023

Koning Willem Alexander Lustrum GVON 2023

Via deze link komt u op een uitgebreide fotorapportage. Binnenkort wordt deze aangevuld met een videorapportage

 

Click to access the login or register cheese