Welkom

De Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau (GVON) is een in 1923 opgerichte, actieve verenging met ca. 400 betrokken leden. De GVON organiseert bijeenkomsten zoals lezingen, museumbezoek en excursie in binnen- en buitenland. Elk jaar wordt een prachtig jaarboek uitgegeven met rijk geïllustreerde, thematische artikelen. De eigen collectie is in langdurig bruikleen bij Paleis Het Loo. Regelmatig worden werken aangekocht. De collectie omvat inmiddels meer dan 7000 werken waaronder schilderijen, tekeningen, aquarellen, prenten, penningen en curiosa. Iedereen is welkom om aan te sluiten. Als lid heeft u toegang tot onze bijeenkomsten op vaak bijzondere locaties. De lezingen worden verzorgd door prominente leden uit het netwerk. Bovendien ontvangt u als lid het inspirerende jaarboek dat door en voor de leden is samengesteld. U kunt zich direct via deze link aanmelden.

 

AGENDA

Zaterdag 18 september 2021, Algemene Ledenvergadering (ALV) in Kasteel Rosendael in Roozendaal, ontvangst 13.00 uur, start ALV 13.30 uur, aanmelden via; info@oranje-nassau.org of per post naar GVON, p/a Paleis Het loo, Koninklijk Park, 7315 JA Apeldoorn.

De GVON studie-reis naar Thüringen wordt verzet naar juni/juli 2022

3 t/m 6 november 2021Historizonreis naar Stuttgart

Historizon heeft een korte reis georganiseerd van 3 t/m 6 november 2021 naar Stuttgart n.a.v. de tentoonstelling over het leven van de laatste Koning van Württemberg Wilhelm II in het Stadspaleis 

Mocht u vragen hebben, richt u zich dan tot het GVON-secretariaat; info@oranje-nassau.org

Met vriendelijke groet,

GVON

Algemene ledenvergadering 2019Algemene ledenvergadering 2018 KMA