Welkom

Met vriendelijke groet, GVON Volg ons ook via Facebook, zoekterm; Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, via X (Voorheen Twitter), zoekterm GVON @OranjeMuseum en via Linked in, zoekterm Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau.  

 

Lustrum GVON 2023  
 

De Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau (GVON) is een in 1923 opgerichte, actieve verenging met ca. 400 betrokken leden. De GVON organiseert bijeenkomsten zoals lezingen, museumbezoek en excursie in binnen- en buitenland. In aanwezigheid van onze beschermheer, ZM De Koning vierde de vereniging op vrijdag 26 mei 2023 haar 100 jarig jubileum in museum Paleis Het Loo. Ieder jaar wordt een prachtig jaarboek uitgegeven met rijk geïllustreerde, thematische artikelen. De eigen collectie is in langdurig bruikleen bij Paleis Het Loo. Regelmatig worden werken aangekocht. De collectie omvat inmiddels meer dan 7000 werken waaronder schilderijen, tekeningen, aquarellen, prenten, penningen en curiosa. Een deel hiervan maakt onderdeel uit van de permanente tentoonstelling in museum Paleis Het loo. Iedereen is welkom om aan te sluiten. Als lid heeft u toegang tot onze bijeenkomsten op vaak bijzondere locaties. De lezingen worden verzorgd door prominente leden uit het netwerk. Bovendien ontvangt u als lid het inspirerende jaarboek dat door en voor de leden is samengesteld. U kunt zich direct via deze link aanmelden.

 

 

Koning Willem Alexander Lustrum GVON 2023

ZM Koning Willem Alexander 100 jarig Lustrum GVON 26 mei 2023

Koning Willem Alexander Lustrum GVON 2023

 

 

  • SOCIAL MEDIA: 
  • FACEBOOK, zoekterm: Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau

  • X (Voorheen Twitter), zoekterm: GVON @OranjeMuseum 

  • LINKED IN, zoekterm: Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau

 

 

 

AGENDA 2024

 
Op vrijdagavond 28 juni organiseert de GVON een interessante lezing met als titel: Kuyper en Oranje

Spreker is Dr. Johan Snel die onlangs uitgebracht heeft het boek: Abraham Kuyper, een leven in de journalistiek. Een alternatieve biografie

Na de lezing is er een uitvoerige gelegenheid tot gedachtenwisseling.

Locatie:                       Paleiskerk, Paleisstraat 8 Den Haag

Aanvang lezing:          19.00 uur

Kerk open:                  18.30 uur

Kosten:                       Voor leden van de GVON € 10,- per persoon

Voor introducés € 15,- per persoon.

Aanmelding gaarne middels een e-mail naar:

info@oranje-nassau.org en door overmaking van het bedrag naar: NL 71 INGB 0000 0239 62 t.n.v. Vereniging Oranje-Nassau o.v.v. voorjaarslezing 28 juni.

Of per post naar het volgende adres: Historizon Reizen, Postbus 3, 3900 AA Veenendaal.

Geeft u bij uw aanmelding ook svp aan of u eventueel belangstelling heeft voor het nieuwe boek van Dr. Johan Snel. (Is dan nog geen aankoopverplichting). Ter plaatse kunt u dan wel of niet het gesigneerde boek aanschaffen.

Nader te bepalen datum, lezing oud-directeur van de Koninklijke Verzamelingen Flip Maarschalkerweerd over zijn recent verschenen boek ‘De Achterblijvers’  

In 2025 komt er een tentoonstelling over 100 jaar GVON in het Haags Gemeentearchief.

Voor informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat; info@oranje-nassau.org

Met vriendelijke groet, GVON Volg ons ook via Facebook, zoekterm; Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, via X (Voorheen Twitter), zoekterm GVON @OranjeMuseum en via Linked in, zoekterm Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau.  

 

Lustrum GVON 2023  
 
Jubileumvaas 2023ZM Koning Willem Alexander 2023
Click to access the login or register cheese