Welkom

De Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau (GVON) is een in 1923 opgerichte, actieve verenging met ca. 400 betrokken leden. De GVON organiseert bijeenkomsten zoals lezingen, museumbezoek en excursie in binnen- en buitenland. Elk jaar wordt een prachtig jaarboek uitgegeven met rijk geïllustreerde, thematische artikelen. De eigen collectie is in langdurig bruikleen bij Paleis Het Loo. Regelmatig worden werken aangekocht. De collectie omvat inmiddels meer dan 7000 werken waaronder schilderijen, tekeningen, aquarellen, prenten, penningen en curiosa. Iedereen is welkom om aan te sluiten. Als lid heeft u toegang tot onze bijeenkomsten op vaak bijzondere locaties. De lezingen worden verzorgd door prominente leden uit het netwerk. Bovendien ontvangt u als lid het inspirerende jaarboek dat door en voor de leden is samengesteld. U kunt zich direct via deze link aanmelden.

 

AGENDA

Aanpassing jaarprogramma 2020

Zoals voor ons allen geldt ook voor de GVON dat de huidige Corona ontwikkelingen gevolgen heeft voor de jaarprogrammering van onze vereniging.

ACTUELE AGENDA;

* Nieuwe activiteiten worden gepland

Mocht u vragen hebben, richt u zich dan tot het GVON-secretariaat; info@oranje-nassau.org

Met vriendelijke groet,

GVON

Algemene ledenvergadering 2019Algemene ledenvergadering 2018 KMA