Bestuur

Het bestuur is per 6 juni 2015 als volgt samengesteld:

Drs. G.J. van der Meer Mohr, voorzitter
 Mw. W. Ghaoui-Kouwen, secretaris
 Dr. C.R. van den Berg, penningmeester
 Drs. E.J. Goossens, lid
 Prof. Dr. em. S. Groenveld, lid
Dr. A. Nobel, hoofdredacteur jaarboek 
Dr. G.P. Sanders, lid
P. Segers, lid
Drs. J.A.H.M. de Klerk, lid, beheerder website

De leden van het bestuur zijn onbezoldigd en ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoedingen.

 

Beschermheer Z.M. de Koning

 

Ereleden:


G. Heuff (2001)
Mw. Drs. M.E. Spliethoff (2003)
Mw. F.H.E. Baay-Sterkenburg (2006)
Mw. Drs. E. van Heuven-van Nes (2007)
Drs. Ch. Dumas (2008)
Drs. B. Woelderink (2008)
Prof. Dr. C.A. Tamse (2010)

Overleden:
Jhr. Mr. G. Beelaerts van Blokland
Mr. F.W. van den Berg
Mr. F.J.Besier
Jhr. Mr. G. Th. Gevers Deynoot
Drs. L.J. van der Klooster
J.K.H. de Roo van Alderwerelt
Jhr. W. Roƫll