Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Drs. G.J. van der Meer Mohr, voorzitter
Mw. W. Ghaoui-Kouwen, secretaris
Dr. C.R. van den Berg, penningmeester
Drs. E.J. Goossens, lid
Prof. Dr. em. S. Groenveld, lid
Dr. A. Nobel, hoofdredacteur jaarboek 
Drs. N. Coppes, lid
P. Segers, lid
Drs. J.A.H.M. de Klerk, lid, beheerder website

De leden van het bestuur zijn onbezoldigd en ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoedingen.

 

Beschermheer Z.M. de Koning

 

Ereleden:

Jhr. W. Röell (1958) †
J.K.H. de Roo van Alderwerelt (1975) †
Jhr. mr. G. Beelaerts van Blokland (1993) †
F.W. van den Berg (1993) †
F.J.J. Besier (1993) †
Jhr. mr. G.Th. Gevers Deynoot (1993) †
drs. L.J. van der Klooster (1998) †
De heer G. Heuff (2001)
Mevr. drs. M.E. Spliethoff (2003)
Mevr. F.H.E. Baaij-Sterkenburg (2006)
Mevr. drs. E. van Heuven-van Nes (2007)
drs. Ch. Dumas (2008)
drs. B. Woelderink (2008)
prof. dr. C.A. Tamse (2010)