“Koninklijk afscheid”

De jaarlijkse Hoogstederlezing zal gehouden worden op dinsdag 19 november 2019 om 20.00 uur door de heer David Hakkenberg.

Hoe verliep de reis van de overleden koning Willem I vanuit Berlijn naar Delft? Welke predikant sprak bij de begrafenis van koningin Emma? Welke woorden klonken er in de Nieuwe Kerk bij de bijzetting van koningin Juliana en prins Claus? Het rijk geïllustreerde boek “Koninklijk afscheid” van David Hakkenberg en dr. Leon van den Broeke geeft een uniek overzicht van alle gebeurtenissen rond uitvaarten van de vorsten en vorstinnen van het Huis Oranje-Nassau in de laatste twee eeuwen. Voor het eerst zijn alle overdenkingen die tijdens de uitvaartplechtigheden werden gehouden gebundeld.

De heer Hakkenberg beschrijft tijdens de lezing welke voorgangers spraken, ook verzamelde hij samen met dr. Leon van de Broeke tal van andere wetenswaardigheden over de periodes van rouw aan het hof.

Het fraaie kijk- en leesboek “Koninklijk afscheid” is na de lezing verkrijgbaar.

Programma dinsdag 19 november 2019:

19.30 uur inloop
20.00 uur lezing; na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een drankje.

Locatie: kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder, Lange Vijverberg 15, Den Haag.

De kosten voor deze lezing bedragen € 10,00 per persoon. Aanmelding gaarne middels een email naar info@oranje-nassau.org en door overmaking van het bedrag naar: NL71 INGB 0000 0239 62 t.n.v. Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau o.v.v. Hoogsteder lezing 2019.