Algemene Ledenvergadering 30 juni 2018

Op zaterdag 30 juni zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in de Grote Kerk te Breda. Aansluitend aan de ALV zal het nieuwe Jaarboek gepresenteerd worden en zal dr. Harry Tummers, kunsthistoricus, een lezing geven met als onderwerp “Het grafmonument van Engelbrecht I in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Breda”. Na de lunch volgt dan nog een rondleiding door het Kasteel van Breda, beter bekend als de KMA.

Het programma luidt als volgt:

10.30 Ontvangst met koffie/thee.

11.00 Algemene Leden Vergadering.

12.00 Aanbieding Jaarboek 2018.

12.15 Lezing dr. Harry Tummers

13.00 Gelegenheid het Jaarboek af te halen en het grafmonument te bekijken.

Lunch op eigen gelegenheid

15.00 Bezoek aan de KMA. Wij worden ontvangen in de zogenaamde ‘Duiventoren. In die ruimte zal Boudewijn van de Calseijde een presentatie geven over de geschiedenis van het Kasteel van Breda. Er staat in de toren een mooie maquette, die het geheel erg aanschouwelijk maakt. Vervolgens zullen wij onder leiding van gidsen in drie groepen een wandeling door het kasteel zelf maken.

Aangezien wij voor de ALV een locatie hebben moeten huren, zijn wij helaas genoodzaakt de koffie/thee in rekening te moeten brengen. Het bezoek aan de KMA is uiteraard ook niet kosteloos; de kosten hiervoor zijn eveneens € 5,=. Graag verzoeken wij u respectievelijk € 5,= dan € 10,= wel per persoon over te maken op

NL71 INGB 0000 0239 62  t.n.v. Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau o.v.v. ALV en/of rondleiding.

Met het oog op de organisatie verzoeken wij u ons voor 20 juni te laten weten of u aanwezig zult zijn op de ALV en/of het middagprogramma. Dit kan per email aan info@oranje-nassau.org