Algemene Leden Vergadering op zaterdag 17 oktober 2020

Beste leden van de GVON,

Helaas heeft het bestuur moeten besluiten om dit jaar door de corona maatregelen geen Algemene Leden Vergadering te houden zoals wij dit ieder jaar gewend zijn. Het bestuur wil wel de formele besluitvorming die op een ALV plaatsvindt door laten gaan. Het Financieel Jaarverslag 2019 en de notulen van de ALV van 15 juni 2019 moeten door de leden worden goedgekeurd. Dit zal nu on-line gaan gebeuren op zaterdag 17 oktober 2020, van 11.00 tot ca. 12.00 uur. Om die reden krijgen de leden alle stukken die daar betrekking op hebben per post toegestuurd. Daar zal ook in staan op welke wijze aan deze on-line ALV kan worden deelgenomen.

Ook kunnen wij dit jaar door de corona maatregelen geen lezingen en excursies organiseren. Hopelijk kan dit wel weer volgend jaar.Het Jaarboek 2020 is momenteel nog niet beschikbaar, maar zal op een later moment worden toegezonden.

Wij hopen dat u begrip hebt voor bovenstaande noodzakelijke beslissingen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de secretaris op e-mailadres pinkweg@yahoo.com

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,

Ineke Ghaoui

Secretaris GVON

P.s. tijd en wijze van online aanmelden volgen nog!