Welkom

De Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau (GVON) is een in 1923 opgerichte, actieve verenging met ca. 400 betrokken leden. De GVON organiseert bijeenkomsten zoals lezingen, museumbezoek en excursie in binnen- en buitenland. Elk jaar wordt een prachtig jaarboek uitgegeven met rijk geïllustreerde, thematische artikelen. De eigen collectie is in langdurig bruikleen bij Paleis Het Loo. Regelmatig worden werken aangekocht. De collectie omvat inmiddels meer dan 7000 werken waaronder schilderijen, tekeningen, aquarellen, prenten, penningen en curiosa. Iedereen is welkom om aan te sluiten. Als lid heeft u toegang tot onze bijeenkomsten op vaak bijzondere locaties. De lezingen worden verzorgd door prominente leden uit het netwerk. Bovendien ontvangt u als lid het inspirerende jaarboek dat door en voor de leden is samengesteld. U kunt zich direct via deze link aanmelden. Naar de collectie >

 

AGENDA

Aanpassing jaarprogramma 2020

Zoals voor ons allen geldt ook voor de GVON dat de huidige Corona ontwikkelingen gevolgen heeft voor de jaarprogrammering van onze vereniging.

Helaas is al een aantal geplande bijeenkomsten vervallen of verschoven. Zo werden de Voorjaarslezing; ‘De jonge jaren van prins Claus’ (22 maart jl.), de extra voorjaar rondleidingen in Paleis Kneuterdijk / Raad van State (april t/m juni ) en de voorjaarsexcursie naar Kasteel Turnhout (9 mei as.) gecanceld.

De op zaterdag 13 juni as. in Buren geplande ALV wordt  waarschijnlijk verplaatst naar zaterdag 10 oktober 2020. Het bestuur GVON beraamt zich nog hierover. Hierbij wordt  overwogen om de leden op zaterdag 13 juni as. een gratis een webseminar aan te bieden. Wij zullen dit direct publiceren in deze agenda en Facebook.  

De rondleidingen in Paleis Kneuterdijk / Raad van State zijn tot nader order opgeschort, wel publiceert de Raad van State geregeld interessante posts op Instagram om belangstellende een indruk te geven van het interieur van  dit prachtige paleis.

ACTUELE AGENDA;

GECANCELD; België, Turnhout, zaterdag 9 mei 2020, Voorjaarsexcursie Kasteel Turnhout België.

ON HOLD; Buren, zaterdag 13 juni 2020, ALV met aansluitend een lezing over de relatie Oranje en Buren. Tevens uitreiking van het jaarboek 2020. De ALV wordt waarschijnlijk verschoven naar zaterdag 10 oktober 2020. Als alternatief wordt overwogen om de leden op zaterdag 13 juni as. een gratis webseminar aan te bieden. Nadere berichtgeving volgt.

VERSCHOVEN NAAR 2021; Duitsland, 29 juni tot met 5 juli 2020, GVON studiereis naar Thüringen en Midden-Duitsland Thema ‘Sterke vrouwen van Nassau’ waarbij Juliana van Stolberg, stammoeder van het huis Oranje-Nassau, centraal zal staan.

Mocht u vragen hebben, richt u zich dan tot het GVON-secretariaat; info@oranje-nassau.org

Met vriendelijke groet,

GVON

Algemene ledenvergadering 2019Algemene ledenvergadering 2018 KMA